Zoek de fouten (Nederlands)


#1002

Ik wacht al de hele dag op jou, als krijg ik nog antwoord?

of: kan ik nog steeds een antwoord krijgen?


#1003

Freyja en Andrea, bedankt voor de jullie reactie.
De oorspronkelijke zin was:
Ik wacht al de hele dag op je, wanneer krijg ik nog antwoord?
Wat opmerking over de verschillen:
Ik wach:

 • Ik wacht: infinitief is wachten, stam = wacht, Ik + “stam” => Ik wacht

de volle dag:

 • de hele dag: “de volle dag” is alleen gebruikelijk indien het over de inhoud (de invulling) van de dag gaat: denk aan: werk, verlof, vakantie etc. (bv. Het kostte een volle werkdag.)
  Hier gaat het erom dat het wachten zolang duurde, dan past “de hele dag” beter.

op jouw:

 • je: “jou” kan ook, maar dat is nogal nadrukkelijk en/of selectief (ik heb jou gekozen, niet een ander)
  “jouw” komt alleen voor een bezittelijk voornaamwoord: jouw fiets, jouw antwoord.

als krijg ik:

 • wanneer krijg ik: Soms zijn “als”, “wanneer” en “indien” verwisselbaar, hier niet.
  Hier wordt gevraagd “op welk moment krijg ik” => wanneer
  Weglaten, zoals Andrea deed, kan ook: krijg ik (überhaupt) nog antwoord? ja of nee?
  “als krijg ik” bestaat niet, "indien krijg ik " ook niet.
  De betekenis van “indien” wijkt hier te veel af.

andwoord:

 • antwoord: spelfoutje.

#1004

OK, succes! Wat is het trouwens ontzettend moeilijk om fouten te bedenken.

Kunt jij de papiertas tragen? Het klapt hem niet. Jij bent geluklig machtiger dan hem.


#1005

OK, succes! Wat is het trouwens ontzettend moeilijk om fouten te bedenken.

Als een beginner probeer ik het:
Zou je de papieren zak dragen? Hij slaagt er niet./ Hij kan dat niet van doen. Jij bent gelukkig wat krachtiger/ sterker dan hij.


#1006

Je bent op de goede weg! :smiley: Maar het is nog niet helemaal goed.


#1007
Änderung

Ik heb iets anders veranderd. Het is niet gemakkelijk voor mij.Morgen ga ik verder. :last_quarter_moon_with_face::star:


#1008

Mijn poging:

Kun jij het papieren zakje dragen? Het lukt hem niet. Jij bent gelukkig krachtiger dan hij.


#1009

Yes helemaal goed! :smiley:
Krachtiger en sterker zijn allebei oke. Maar in dit geval past sterker net iets beter.


#1010

Nieuwe zin:

Wat is de grote van jou schoenenmaat? Mijn voeten zijn mindestens net zo groot dan jou voeten.


#1011

Ik doe een poging:

Wat is jouw schoenmaat? Mijn voeten zijn minstens net zo groot als jouw voeten.


#1012

Ja, goed!

Oeps, ik heb er zelf onbedoeld een pleonasme in verwerkt. Maar je hebt hem er zelf al uitgehaald! :grinning:

Dan nog even: wat is de grote van dit kamer?


#1013

Wat is de grootte van deze kamer?


#1014

Super!


#1015

Volgende zin:

Hij heeft vertelt dat ik zij om raat moet vragen, maar daarmee ben ik niet eens. Het is geen goede idee.


#1016

Ik doe een poging:
Hij heeft me verteld dat ik haar om raad moet vragen, maar ik <-> ben het niet met hem eens Dat is geen goed idee.


#1017

Bijna goed!


#1019

…maar ik ben er niet met hem eens.


#1020

Ik waag het erop, dus mijn poging (op de basis van Andreas en Freyjas antwoorden).

Hij heeft ( me (1)) verteld dat ik hem (2) om raad moet vragen, maar daar ben ik het met hem niet mee eens. Dat is geen goed idee.

 1. Ik denk dat kan met of zonder me.

 2. Ik denk dat haar kan ook.

Allebei is ervan afhankelijk wat je tot uitdrukking wilt brengen…


#1021

Hoi Ralf en Freyja @Goedin2018. Het is misschien een beetje verwarrend, omdat Andrea de oorspronkelijke fout die er nog in stond al heeft verbeterd. De zin van Andrea klopt dus nu.

De oorspronkelijk zin die ik gedachte had, was de volgende:

Hij heeft me verteld dat ik haar (of: hem) om raad moet vragen, maar daar ben ik het niet mee eens. Het (of: dat) is geen goed idee.

Het klopt inderdaad dat zowel haar als hem goed zijn.

Het moeilijkste deel van de opgave was “maar daarmee ben ik niet eens”.
Wat jullie daar schreven, is niet helemaal correct. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals:

 1. Maar daarmee ben ik het niet eens
 2. Maar daar ben ik het niet mee eens.
 3. Maar ik ben het niet met hem (of: haar) eens.

Attentie! In de laatste zin (3) stond een slordigheidsfout. Die heb ik nu aangepast. Ik had per ongeluk … Niet met hem (of: haar) met eens … geschreven. Met* hoor daar niet te staan. Dank @Peter1!


#1022

Een nieuwe zin

 • Daar in het Zwitserse land stromt een revier vol vorrellen.