Zoek de fouten (Nederlands)


#960

Ik zou zeggen: Laat ons nu meteen vertrekken.


#961

Maar “Laten we” is ook gangbaar Nederlands.

https://taaladvies.net/taal/advies/vraag/483/laat_ons_laten_we/


#962

Goed zo, de fouten in deze zin heb je gevonden en verbeterd:

 • met een moet zijn meteen => direct, onmiddelijk, zonder wachten
 • verrekken moet zijn vertrekken => weggaan
  Zoals Andrea al schreef: Laten we nu of Laat ons nu zijn allebei goed, maar Laat ons is wel wat verouderd.
  :grinning:

Overige foute zinnen:

 • Daar staat vast welweer een files overweg.
 • Laten we nu met een verrekken.
 • Ik heb bang dat wie anders telaat op het treinstadion zullen aan komen.
 • Zo, heb jij bang?
 • Je moed toch noch wat geduld hebben, ik ben nog lang niet af.
 • Gaat je maar vast de auto in de bagage zitten.

#963

Ik ga door met de volgende zin:

Ik ben bang dat we anders te laat op het treinstation zullen aankomen.


#964

Hoi Birgit,
Prima, helemaal goed.
:grinning:


#965

Niemand? Oké, dan ga ik door met de volgende zin.

Zo, ben jij bang? - Heb je weer last van verlatingsangst?


#966

Ja Andrea, dat is helemaal goed (= “dik voor mekaar” .)

Opmerking over die “verlatingsangst”

 1. In deze context heeft “verlatingsangst” alleen een grappige betekenis, de gebruikelijke betekenis is “de angst om door iemand verlaten te worden”
  Je hebt dat goed opgelost: je hebt niet ergens “last voor”, maar “je hebt last van”.
 2. Opeens kwamen er geen inzendingen meer. Ik dacht dat de tweede zin “Hebt je weer last voor verlatingsangst?” niet werd begrepen en ik heb hem toen maar geschrapt.

#967

Je moet toch nog wat geduld hebben, ik ben nog lang niet af.


#968

Bijna goed, er is nog één verbetering noodzakelijk.


#969

Je moet toch nog wat geduld hebben, ik ben er nog lang niet af.


#971
 1. iets, een beetje,

#972

Je moet toch nog wat geduld hebben is wel goed
(Voor “wat” kan “een beetje” kan ook, maar “iets” is het net niet goed.
Een alternatief is nog: “Je zult toch wat geduld moeten opbrengen,”

Maar nu nog de fout in de zinsnede “, ik ben nog lang niet af.”

De de toevoeging “er” maakt het niet beter.:no_mouth:


#973

Oké, volgende poging: :laughing:
ik ben nog lang niet van af.


#974

… ik ben nog lang niet gereed. (?) of ook … ik ben nog lang niet klaar. (?)


#975

Ja Ralf, dat was er mis. Af moet zijn klaar of gereed.

 • Niet: Ik ben nog lang niet af (om met je mee te gaan),
 • Maar: Ik ben nog lang niet klaar (om met je mee te gaan).
 • Of: Ik ben nog lang niet gereed (om met je mee te gaan)

Nee Helga, dat is het niet.
Dat zou je zeggen als je voorlopig of helemaal niet kan komen.


#976

Ja, met deze toevoeging, is het ook duidelijk. Dus als je bijvoorbeeld naar het theater wilt gaan.
En grammaticaal is de zin ook correct, maar volgens mij, zegt je dat niet, eerder:

Ja, hoor. Ik zal snel klaar zijn. (zelfs als het niet zo is.) :grinning:

Maar bijvoorbeeld, je repareren iets.
Zou de zin: “Ik ben nog lang niet af.” dan juist zijn?


#977

Ik neem een keer deze zin om hem te verbeteren:

Ga maar vast de auto de garage in rijden (of brengen).

Ik denk het kan ook

Rijd maar vast de auto de garage in.

Of als je toch niet garage maar bagage bedoelt:

Ga maar vast de bagage de auto in leggen (of brengen).

Of ook:
Breng maar vast de bagage de auto in.

Ik ben benieuwd naar de oplossing. :slightly_smiling_face:


#979

Hoi Andrea,

 • Neem me niet kwalijk, ik heb steeds de afgehandelde zinnen met fouten mistig gemaakt.
  Daardoor is de context verloren gegaan. Had ik niet moeten doen.
  Bij de uitleg heb ik de zin nog volledig gemaakt door de toevoeging om met je mee te gaan

Nee. Twee voorbeelden:

 1. afmaken
  Je maakt een tekening, als de tekening klaar is, is de tekening afgemaakt, kortweg “af.”

De tekening is af, jij bent ermee klaar.

 1. klaarmaken
  Je kookt het eten, als het eten klaar is, is het eten “klaargemaakt”, kortweg “klaar.”,
  Het eten is klaar, jij bent ermee klaar.
 • Het synoniemen.net laat de verschillen tussen af en klaar, ook duidelijk zien.

#980

Hoi Ralf,
De zin die ik had bedacht was: “Ga jij maar vast de bagage in de auto zetten.”
De context was een denkbeeldig tweetal mensen maakten aanstalten om op reis te gaan.
Door de de voorgaande regels van de tekst mistig te maken, was de context niet duidelijk meer.
Wat opmerkingen:
De combinatie “Ga je maar vast” => moet hier zijn: Ga jij maar vast … of Ga _ maar vast
(Maar wat wel goed zou zijn: ga jij je auto maar vast … of ga je auto maar vast … [3])

 • Ga maar vast de auto de garage in rijden (of brengen). [1]
 • Rijd maar vast de auto de garage in. [1]
 • Ga maar vast de bagage de auto in leggen (of brengen). [2] (liever: “in de auto zetten” of “naar de auto brengen”)
 • Breng maar vast de bagage de auto in. [2] (liever: "Breng de bagage maar vast naar de auto.)

[1] Past niet in de context (ze moeten vertrekken/weggaan)
[2] Past in de context

PS
[3] Bij een wederkerend werkwoord, bv. zich wassen, kan je wel zeggen: Ga je maar vast wassen. (Eigenlijk: Ga je je maar vast wassen, maar gewoonlijk wordt één “je” weggelaten.)


#981

Bedankt, Ludo, voor de aanvoeging.