Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Wortdomino - woorddomino


#2445

de hofhouding


#2446

de houdingstherapie


#2447

de therapiegroep


#2448

de groepdiscussie


#2449

de groepsdiscussie - de discussiegroep :face_with_raised_eyebrow:


#2450

het groepsgevoel


#2451

de gevoel(s)temperatuur


#2452

de temperatuurmeter


#2453

de meterstand


#2454

het standbeeld


#2455

het beeldformaat


#2456

de formaatcode


#2457

het codewoord


#2458

het woordspel


#2459

het spelelement (spel-element)


#2460
Ludo

Ik heb geen idee voor een nieuw woord en ik heb echt gezocht. :face_with_monocle:


#2461

misschien

elementair ?


#2462

Elementair is niet helemaal juist volgens de spelregels.

Ik stel een nieuw woord voor:

de bakfiets


#2463

de fietsenstalling

voor Ralf

Ich hatte extra nachgeschaut, ob air
auch allein stehen kann, aber natürlich ist elementair kein Doppelwort im Sinn von element plus air. Deswegen hatte ich mein Posting auch als Frage formuliert.

Also machen wir mit bakfiets weiter :smile:


#2464

Sorry, inderdaad zijn er niet veel eenvoudige mogelijkheden.
Eventueel had gekund:
de elementenbank: een bank opgebouwd uit losse zitelementen
de elementenleer: (een begrip uit de oosterse filosofie )
Nu maar gauw naar de bakfiets.
:grinning: