Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Woordwissel - Wortwechsel


#1465

met - ter


#1466

ter - de tor (kever)


#1467

tor - rol


#1468

rol - oor


#1469

het oer (mineraal)
oer- => (het voorvoegsel “oer-” betekent "heel, oud, uit een ver verleden, bv. een oeroude traditie)


#1470

oer - ree


#1471

(de) ree - (de) rem


#1472

(de) rem - de ren (de wedren / de kippenren)


#1473

ren - nep


#1474

nep - nap (uit grootmoeders tijd: een houten kommetje, schaaltje)


#1475

nap - pap


#1476

pap - rap


#1477

rap-rep


#1478

rep - rijp


#1479

rijp - pijp


#1480

de pijp - de pop