Vijf letters, en de eerste is een


#1532

Ai, jai, jai, en nóg een letter van m’n mooie woord ontdekt.

BA - - S


#1533

Zit het in de BAJES?


#1534

Pffff, Nee, daar zitten alleen bajesklanten te brommen.

BA - - S


#1535
Taaltip voor leon-art

Dat zou ik niet durven.


#1536

Nou, het word moelijk.BALTS klopt niet vanwege het T in boete, en BASIS vanwege de I in het begin…

Ik zal er een nachtje over slapen.


#1538

Oef, het was BALTS
Ik heb de T in boete over het hoofd gezien :cold_sweat:
Laat mij maar een nachtje slapen, misschien helpt me dat
Neem mij - ook deze keer - niet kwalijk
Nu kan jij weer verder.


#1539

Shit happens - Dat heb je soms.

Het nieuwe woord begint met

H _ _ _ _


#1540

Een rechte hoek van 90 graden is HAAKS


#1541

Ja, meneer wiskundeleraar, dat wordt maar nu niet gezocht.

H _ _ _ _


#1542

H A M E R :hammer:


#1543

Hebben we niet

H _ _ _ _


#1544

Ook niet in een HOLTE?


#1545

Behalve een O ook niet in een holte

H O _ _ _


#1546
Tip voor @leon-art

#1547

Het H O O F D :exploding_head:


#1548

Het word warmer

H O O _ _


#1549

Het wordt warmer

Toeterdetoet : een HOORN :trumpet:


#1550

En dit is buitengewoon en bijzonder het erg juiste antwoord.


#1551

Nadat de tweede “O” , dank zij Peter1, was opgeduikeld [1], was het niet moeilijk meer.
[1] te voorschijn brengen wat eerst verborgen was

"Taaltip _erg juist_

Goed en slecht kan je versterken of verzwakken : goed, beter, best en slecht, slechter, slechtst
Dat kan niet bij juist of onjuist . Er wordt wel gezegd “volkomen juist”, of volstrekt juist , maar die toevoegingen zijn in feite overboding

Het nieuwe te raden woord begint met een: K - - - -


#1552

K A T E R :cat2: