Vijf letters, en de eerste is een


#1227

Willem Alexander zegt “neen”

T R O _ _


#1228

Vroeger moesten we met twee woorden spreken: ja meneer, nee mevrouw, ja zuster, nee zuster. Maar ja, dat was vroeger …

Dan zeg ik nu maar eens: TROTS


#1229

En daar ben ik trots op

Je bent aan de beurt


#1230

In Vlaanderen zou men zeggen: En daar ben ik fier op
Maar dat terzijde.
Het nieuwe woord om te ontdekken heeft als eerste letter een “v”:
V - - - -


#1231

Het is zo warm, ik zie nu nog V O G E L s vliegen….


#1232

Hi Gabi, Vogel is niet het goede woord.

PS Goed dat je vogels ziet vliegen.
Als in NL wordt gezegd “Hij ziet ze vliegen”, dan is die persoon in DL “seltsam”.

V - - - -


#1233

Ik hoop dat het antwoord wordt gegeven van een VROUW


#1234

Pech gehad, het is niet VROUW.

Taaltip

het antwoord wordt gegeven van een VROUW is niet goed:

  • het antwoord wordt gegeven door een VROUW
    of
  • het antwoord is _ van een VROUW

Taaltip: Hij ziet ze ziet vliegen"
Ze = zij => vrouwelijk mens of dier
Ze => meervoud van diverse dingen : heksen, muggen, sterretjes … etc.
Voorbeeld: Waar zijn mijn sleutels? Ik kan ze niet vinden.

V - - - -


#1235

Ik heb geen pech met vrouwen.
Zal ik een beetje op een VIOOL speelen?


#1236

Ongelukkig in het spel, gelukkig in de liefde (gezegde)

Het vioolspel is voor niets.

V - - - -


#1237

Ik hoop dat je je kopje koffie :coffee: met een heerlijk stukje vlaai:cake: hebt genoten. :yum:


#1238

Hee, poppelepee,
Andrea,
koffie met vlaai
lekkerrrrr,
thee met banketletterrrrrr
Voor jou een A

V - A - -


#1239

Nou, beter dan niets, tenminste één letter. :slight_smile:


#1240

Dan wens ik het jacht “De Groene Ludo” een altijd behouden VAART :sailboat:


#1241
  • Dank je wel, voor het dopen van het jacht.
  • Bij een tewaterlating van een schip wordt een dergelijke wens gesproken terwijl een fles champagne naar de boeg van het nieuw gebouwde schip wordt gesmeten.
  • Omdat je met “vaart” het juiste woord hebt geraden, aan jou de eervolle taak een nieuw puzzelwoord te introduceren.

#1242

:smiley: D _ _ _ _ :grin:


#1243

Bij een tewaterlating van een schip wordt een dergelijke wens gesproken terwijl een fles champagne naar de boeg van het nieuw gebouwde schip wordt gesmeten.

Ah, onze @Ludo heeft de fles champagne genoemd en nu heb je dorst.


#1244

Nou, rekening houdend dat ik op m’n werk ben, moet de champagne nog iets wachten. Darom laten de letters ook op zich wachten.

D _ _ _ _


#1245

Dus kijk je uit naar het drankje? :wink:


#1246

Vanavond misschien een slaapmutsje :face_with_hand_over_mouth:

Als er geen nieuwe letters erbij komen…
D _ _ _ _