Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Vijf letters, en de eerste is een


#1890

Asjemenou! (uitroep van verbazing)

Zo vlot hoeft nu ook weer niet, lekker zoeken, raden, een gokje wagen, is leuker!

Goed laten we mu eens met een ‘L’ beginnen:

L - - - -


#1891

Gelukkig hebben wij geen L U I E R nodig….


#1892

Nee luiers hebben we voorlopig nog niet nodig, nee :open_mouth:
En een luiwammers (“ein Faulpetz”) kunnen we ook niet gebruiken :face_with_raised_eyebrow:
Wel kunnen we nog wel een of meer letters gebruiken:
L - - - -


#1893

Nou, gewoon een LEEUW ?


#1894

Hé, hé, meneer, de koning der dieren is niet blij met een kwalificatie als “gewoon”.
Hem past ander woordgebruik, voor straf: geen letters erbij.
L - - - -


#1895

Ik pak dan beter een LIAAN en zwaai me weg…


#1896

Ja, ja vooruitgang nu:
LI - - -


#1897

Het is hier zo donker, doe maar het LICHT aan. :candle:


#1898

Ja baas,

LI - - -


#1899

Dat was geen LIJVIG hulp :roll_eyes:


#1900

Ho, ho, LIJVIGe? Dat kan niet, de tweede letter is geen ij maar een i :roll_eyes:


#1901

Ik probeer het met de L I N I E


#1902

Oh, dat is een goede poging:

LIN - -


#1903

:x: hier is niet rechts

:heavy_check_mark: hier is LINKS


#1904

Ja, dat is het.
Jouw woord zie ik met belangstelling tegemoet. :grimacing:


#1905

Ik zal je niet teleurstellen, het is een uitdaging.
A _ _ _ _


#1906

een uitgaging.(Wat veel g’s)
(De “d” vind je vanaf de g-toets, twee toetsen naar links. :upside_down_face:)

Een uitdaging is een soort van APPEL , dacht ik.


#1907

Nee, een smartphone is het niet

A _ _ _ _


#1908

Oh nee? Geen handy? Een ANDER ding dan dompompon.


#1909

ja, heel anders, ik weet je gebruikt het steeds…:wink:

A _ _ _ _