Verwarring zaaien - Verwirrung stiften


#67

Ja, dat kan allebei, Freyja.


#68

De moeite waard zijn - sich lohnen


#69

Vooruitgang boeken - Fortschritt(e) erzielen


#70

letterlijk:
Zwei Seelen, ein Gedanke. :slight_smile:

In het Duits hebben wij: Twee domme, één gedachte. :roll_eyes:

https://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=~~Zwei%20Dumme%2C%20ein%20Gedanke&suchspalte[]=rart_ou


#71

Boos zijn op iemand

  • jemandem böse sein
  • auf jemanden böse sein

#72

Ter verantwoording roepen - zur Verantwortung ziehen