Verwarring zaaien - Verwirrung stiften


#43

op de eerste plaats komen :netherlands: = :de: an erster Stelle stehen


#44

de sfeer proeven :netherlands: = :de: die Atmosphäre aufnehmen ; die Lage peilen

De eerste Duitse tekst is doorgestreept omdat deze uitdrukking niet gebruikelijk is.


#45

Afhankelijk van de context kan sfeer ook met Stimmung worden vertaald.
In het Duits wordt er vaak gezegd: die Lage peilen. :slight_smile:

De sfeer is inderdaad die Atmosphäre.
Maar als ik je goed heb begrepen, dacht je: Eerst kijken hoe de stemming is.
In dat geval zou ik sfeer met Stimmung vertalen.
of spreektaal: Erstmal “die Lage peilen”.

https://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=~~die%20Lage%20peilen&suchspalte[]=rart_ou


#46

Ich gebe hier Andrea recht, Peter. Eine buchstäbliche Übersetzung ist her nicht möglich, ‘sfeer proeven’ ist echt etwas sehr Niederländisches. Im Deutschen würde man eventuell sagen ‘die Stimmung (in sich) aufnehmen’, ‘sich ein Bild von der Stimmung machen’ oder, wie Andrea schon sagte, etwas salopp ‘die Lage peilen’.


#47

@Andrea1, @Toetje, Danke :exclamation: Da sieht man, dass man Google auch nicht blind trauen kann.

Und das ist Schade, denn es ‘wir’ sagen das sehr oft.


#48

Ich möchte hier noch einmal ansetzen:

Die Bedeutung von „de sfeer proeven“ liegt m. E. am ehesten darin, „etwas Neues kennen zu lernen“. So kennen wir z.B. die Schnupperkurse oder das Schnupperpraktikum, wo man sich mit etwas Neuem bekannt machen kann - in ein neues Gebiet, in etwas was man noch nicht kennt, hineinriechen / (hinein)schnuppern kann. Ich habe den Eindruck, dass dies die häufigste Bedeutung von „de sfeer proeven“ sein könnte. Ich würde es dann mit „in etwas hineinschnuppern“ übersetzen.

Wenn man bei Google „de sfeer proeven“ eingibt, werden Örtlichkeiten, Einrichtungen etc. aufgelistet, die damit werben, „de sfeer te proeven“. In diesem Zusammenhang würde ich es, abhängig von dem Anbieter für „de sfeer te proeven“, mit „Schnupperkurs, Schnupperbesuch“ oder Ähnlichem übersetzen.

Ganz allgemein könnte man es vielleicht, wie schon gesagt, mit „in etwas hineinschnuppern“ übersetzen.

Wenn man sich davon löst, das Wort „sfeer“ in die Übersetzung (Atmosphäre) mit einzubeziehen, dürfte es gelingen, dem Sinn des niederländischen Ausdrucks, so wie ich in sehe, nahe zu kommen.

Sicher kann man auch ganz allgemein „in eine Atmosphäre hineinschnuppern“ oder sie „beschnuppern“ oder „an der Atmosphäre schnuppern“. Das so zu sagen ist aber ungebräuchlich. Dies ginge eher in die Richtung „die Atmosphäre genießen“, was wiederrum niederländisch sicherlich mit „van de sfeer genieten“ übersetzt werden müsste. Und ich glaube, dass das mit „de sfeer proeven“ nicht gemeint ist.

Ich bin der Meinung, @Peter, dass du deinen Beitrag nicht durchstreichen musst. Inhaltlich ist die Übersetzung ok. Nur, wie Toetje schreibt, eben nicht 1:1 zu übersetzen.

Eins ist auf jeden Fall gelungen: „Verwarring zaaien“ - „Verwirrung stiften“.


#49

Hoi @RalfN

Ik schrijf maar even in het Nederlands. De sfeer proeven is niet beperkt tot een een kennismakingscursus of zo. Toen wij ons trouwfeest voorbereidden zijn we bij verschillende restaurants wezen proef eten om de sfeer te proeven. Als er op school een (groot)ouder-kind dag georganiseerd wordt, dan kunnen de ouders de sfeer op school proeven. Ik denk dat Nederlanders een heel sfeervol volkje zijn. Wij willen overal de sfeer proeven. Ik begrijp uit jullie antwoorden dat je dat in het Duits wel kunt zeggen, maar dat dat niet heel gebruikelijk is.
Heb ik dat zo goed begrepen?


#50

Hoi @Peter1

Dat klopt, Peter.

Uitendelijk is er in het Duits geen vaste uitdrukking waar je een zo grot spectrum mee kunt dekken als met “de sfeer proeven”. Ook een beetje jammer!

Maar nu is het voor mij duidelijk wat “de sfeer proeven” betekent. Leuk te weten!


#51

een boete uitschrijven :netherlands: = :de: Ein Bußgeld verhängen


#53

:netherlands: geen flauw benul hebben
:de: keinen blassen Schimmer haben/ nicht die leiseste Ahnung haben


#54

het haar knippen :netherlands: = :de: Die Haare schneiden


#55

Kijk eens Peter :wink:


#56

:netherlands: een record vestigen = :de: einen Rekord aufstellen


#57

:netherlands: zich bij iets neerleggen - :de: sich mit etwas abfinden


#58

Zich een mening vormen - sich eind Meinung bilden

Wat vind je ervan? - Was meinst du dazu?

Iets vinden van iemand/iets - etwas von jemandem/etwas halten


#59

Bekend maken - bekannt geben
Laten weten - Bescheid geben (sagen)
Op de hoogte stellen - in Kenntnis setzen
Contact opnemen met - sich wenden an


#61

Grote waarde aan iets hechten - auf etwas großen Wert legen.


#64

Iets ter tafel brengen / - etwas auf den Tisch bringen
Iets te berde brengen - etwas zur Sprache bringen


#65

etwas auf den Tisch bringen

Den Ausdruck kennen wir im Deutschen auch.


#66

Kan ik zeggen: Ik hecht grote/ veel waarde aan een respectvolle omgang met elkaar?