Verwarrende voorzetsels / verwirrende Präpositionen


#21

auf der linken / rechten Seite - aan de linkerkant / rechterkant


#22

Vorschläge machen = voorstellen doen


#23

Kijk eens, Peter :wink:


#24

rechnen mit = rekenen op


#25

verrückt sein nach - dol / gek zijn op


#26

Ik ben verliefd op Ierland. :heart: = Ich bin verliebt in Irland. :heart:

off-topic

Oh, jij ook, Alexandra. Leuk. :smiley:


#27

Hm, ik denk dat dat niet past. Wat denk je, @alex?

In het Duits is het “mit etwas rechnen” en betekent “iets verwachten”.
Bijvoorbeeld: Ich habe heute nicht mit dir gerechnet. = Ik had je vandaag niet verwacht.

En “rekenen op” betekent “auf (etwas/ jemandem) zählen”.
Bijvoorbeeld: Ich zähle auf dich. In de betekenis van “Ich verlasse mich auf dich”. = Ik reken op je."


#28

Gut beobachtet, Andrea :+1:

Es gibt aber Situationen, in denen mit etwas rechnen im Niederländisch durchaus mit op iets rekenen übersetzt werden kann:

Daar had ik echt niet op gerekend --> Damit hatte ich nicht gerechnet.


#29

Bedankt voor het compliment, Alex. :smiley:

Damit hatte ich echt nicht gerechnet. = Dat had ik echt niet verwacht. :wink:

(Nee, ik heb het al begrepen. Es ist mir nur aufgefallen und dann wollte ich nochmal nachfragen.)


#30
Peter, off-topic

Wass sind dann die Unterschiede?
Ich habe dich Heute nicht erwartet.
Ik had je vandaag niet verwacht.
Ich habe Heute nicht mit dir gerechnet.
Ik heb vandaag niet op jou gerekent,

PS.: De uitdrukking “Ich zähle auf dich” kende ik nog niet. :+1:


#31

Dat was een grapje, daarom de knipoog. :wink:

Ik denk dat Alex het heeft begrepen, toch Alex?

voor Peter

Was sind denn die Unterschiede?
Ich habe dich heute nicht erwartet.
Ik had je vandaag niet verwacht.
Ich habe heute nicht mit dir gerechnet.
Ik heb vandaag niet op jou gerekent.

In diesem Fall gibt es keinen Unterschied.


#32

Het blijft soms lastig communiceren :+1:


#33
de knipoog

Als ik de knipoog heb gelezen dacht ik eerst dat het fout was en het knipoog moest zijn.
Maar de is hier het goede lidwoord.
Dat vind ik raar omdat ik de regel heb geleerd dat het tweede gedeelte van een samengesteld woord het lidwoord bepaalt. Dus het oog --waarom dan niet het knipoog??:thinking:


#34
Taaltip voor Rike

Toen ik de knipoog las dacht ik eerst …

Wollen wir jetzt wieder zum eigentlichen Thema zurückkehren? :wink:


#35
Alex, hierna keren we echt terug 😘

Vraag met een knipoog | Taalunie:Bericht
http://taaluniebericht.org/artikel/taaladvies/vraag-met-een-knipoog :stuck_out_tongue_winking_eye: :kissing_heart:


#36

beginnen aan iets - beginnen mit etwas


#37

Je kunt in het Nederlands ook met iets beginnen, Verena.

Begin maar vast met eten. Ik kom zo.


#38

von etwas betroffen sein - bij iets betrokken zijn


#39

Eine Beobachtung machen - een waarneming doen


#40

Een theorie - Eine Theorie
Onderbouwen - untermauern
Voorleggen - unterbreiten


Verwarring zaaien - Verwirrung stiften