Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Verwarrende lidwoorden / Unterschiedliche Artikel


#472

In het voorjaar kun je aan planten vaak propjes schuim zien zitten. Het schuim wordt door de larve van de schuimcicade geproduceerd.

Im Frühjahr kann man an Pflanzen oft schaumartige Gebilde sehen. Der Schaum wird von der Larve der Schaumzikade produziert.


#473
Voor Verena en Alex:

[quote=“alex, post:471, topic:1713, full:true”]
Heb je daar ook een voorbeeld bij, Verena?

Hoi Verena,
ich denke, @Alex meinte mit Beispielen:

Voorbeelden:
het scheerschuim = der Rasierschaum
het badschuim = der Badeschaum

Maar: het piepschuim = das Styropor


#474
Off-topic

Ok?? - Maar nu hebben we twee voorbeelden. :grin:


#475

het lemmet = die Klinge

van een mes of van een zwaard


#476

het debat = die Debatte

Bijvoorbeeld over Zwarte Piet :neutral_face:


#477

Het complex = der Komplex


#478

het prieel = die Laube


#479

de schnitzel = das Schnitzel

(Ik weet niet of dit ook telt.)


#480

der Teig - het deeg


#481

Het filter :netherlands: - :de: der Filter

dankzij @VerenaE


#482

De zeef :netherlands: = :de: das Sieb


#483

de snijplank = das Schneidebrett


#484

het kikkervisje = die Kaulquappe


#485

het strafwerk = die Strafarbeit


#486

de chaos = das Chaos


#487

het defect = der Defekt


#488

het saldo = der Kontostand


#489

het egoïsme = der Egoismus


#490

de bijl = das Beil


#491

De haar = das Haar

het haar = das Haar, die Haare
de haar --> De afzonderlijke haren.
het haar --> is het totaal aan haar.

de haar in de soep.
het haar op zijn hoofd