Verwarrende lidwoorden / Unterschiedliche Artikel


#472

In het voorjaar kun je aan planten vaak propjes schuim zien zitten. Het schuim wordt door de larve van de schuimcicade geproduceerd.

Im Frühjahr kann man an Pflanzen oft schaumartige Gebilde sehen. Der Schaum wird von der Larve der Schaumzikade produziert.


#473
Voor Verena en Alex:

[quote=“alex, post:471, topic:1713, full:true”]
Heb je daar ook een voorbeeld bij, Verena?

Hoi Verena,
ich denke, @Alex meinte mit Beispielen:

Voorbeelden:
het scheerschuim = der Rasierschaum
het badschuim = der Badeschaum

Maar: het piepschuim = das Styropor


#474
Off-topic

Ok?? - Maar nu hebben we twee voorbeelden. :grin:


#475

het lemmet = die Klinge

van een mes of van een zwaard


#476

het debat = die Debatte

Bijvoorbeeld over Zwarte Piet :neutral_face:


#477

Het complex = der Komplex


#478

het prieel = die Laube