Petras Übungssätze

anfänger

#544

Te verlegen
Ze ziet hem elke dag. De vrouw kent hem sinds vele jaren en ze houdt van hem. Hij weet het niet omdat ze te verlegen is om het hem te vertellen. Toen ze hem voor de eerste keer zag, wist ze dat hij de man was van wie die ze vanaf die dag in haar hart zou dragen en die vanaf nu altijd in haar leven zou zijn. Ze houdt van zijn uiterlijk, zijn mooie bruine ogen, hoe hij praat, hoe hij omgaat met de mensen en de warmte in zijn stem. Een glimlach van hem maakt haar leven de moeite waard. Ze is blij omdat hij bestaat. De vrouw weet dat ze nooit de moed zal vinden om haar liefde voor hem te tonen. Maar misschien zal hij ze haar op een dag opmerken en met haar praten. Dat is haar hoop en dat is waar ze voor leeft. Misschien zal ze hem dan kunnen vertellen wat ze al die jaren al weet: dat ze van hem houdt over boven alles, dat hij de enige man voor haar is en dat er nooit een andere man voor haar zal zijn.


#545

Dank je wel dat je mijn tekst verbeterd hebt, Ralf :blush:


#546

Deutsch: Was für ein Wetter
Es ist sehr warm. Mein Hund liegt da, wie ein Teppich:flach und lang. Ich möchte meine Lieder üben. Ich nehme das Keyboard. Bei dieser Hitze ist es einfacher mit dem Keyboard zu spielen als mit meinem Akkordeon. Es macht sehr viel Spaß und ich komme gut voran. Nach etwa einer Stunde beende ich meine Übungen. Mein Krümel hat sich während dieser Zeit nicht bewegt. Er liegt immer noch da, wie ein Teppich. Er ist schon 11 Jahre alt und braucht mehr Ruhe in der Wärme. Ich setze mich hin und möchte einen Apfel essen. Plötzlich wird der Teppich wieder zu einem Hund. Krümel setzt sich vor mich und sieht mich mit großen Augen an. Er sieht unglaublich süß aus. Er isst gern Äpfel und natürlich bekommt er seinen Anteil. Wir sind beide glücklich damit und genießen den Apfel. :blush:

Nederlands: Wat een weer
Het is heel warm. Mijn hondje ligt daar als een tapijt: plat en lang. Ik wil mijn liedjes oefenen. Ik neem het keyboard. Het is makkelijker om met het keyboard bij deze hitte te spelen dan met mijn accordeon. Het maakt veel plezier en ik maak goede vorderingen. Na ongeveer een uur maak ik mijn oefeningen af. Mijn Krümel verhuisde niet gedurende deze tijd. Hij ligt steeds nog daar als een tapijt. Hij is al 11 jaar oud en heeft meer rust nodig in de hitte. Ik ga zitten en wil een appel eten. Plots wordt het tapejt weer een hond. Krümel gaat voor mij zitten en kijkt naar me met grote ogen. Hij ziet er ongelofelijk schattig uit. Hij eet appels heel graag en natuurlijk krijgt hij zijn deel. Daar zijn we allebei blij mee en genieten van de appel.:blush:


#547

Ik ben onder de indruk van jouw tekst! Mooi hoor! Ik heb wat Verbesserungsvorschläge (ik weet het Nederlandse woord niet meer :disappointed_relieved:) eronder gezet. Top!


Het is heel warm. Mijn hondje ligt daar als een tapijt: plat en lang. Ik wil mijn liedjes oefenen. Ik neem 1) het keyboard.

Het is makkelijker om met het keyboard bij deze hitte te spelen dan met mijn accordeon. Het maakt veel plezier 2) en ik maak goede vorderingen.

Na ongeveer een uur maak ik mijn oefeningen af. Mijn Krümel verhuisde niet gedurende deze tijd. 3)

Hij ligt steeds nog daar als een tapijt. Hij is al 11 jaar oud en heeft meer rust nodig in de hitte. Ik ga zitten en wil een appel eten. Plots wordt het tapejt tapijt weer een hond. Krümel gaat voor mij zitten en kijkt naar me met grote ogen 4).

Hij ziet er ongelofelijk schattig uit. Hij eet appels heel graag en natuurlijk krijgt hij zijn deel. Daar zijn we allebei blij mee en genieten beiden van de appel.:blush:

 1. Je keyboard nemen is zeker niet fout. Je kan ook ´pakken´ gebruiken.

 2. ´Het maakt plezier´ is een letterlijke vertaling van het Duitse ´Es macht Spaß´. Je kunt in het Nederlands ´plezier hebben´ en ja, je kunt ook ´plezier maken´ - maar je bedoelt waarschijnlijk dat je er veel plezier in hebt. In jouw tekst kan het er zó uitzien:

 • Het is makkelijker om met het keyboard bij deze hitte te spelen dan met mijn accordeon. Ik heb er veel plezier in en maak goede vorderingen.
 1. Ik ga er vanuit dat jouw hond Krümel heet. Dat kun je aan het begin van je tekst aangeven:
 • Mijn hondje Krümel ligt daar als een tapijt: plat en lang.
 1. Ik vind het ´verhuizen´ een mooie ´dichterlijke vrijheid´, maar als ik kijk naar jouw Duitse tekst bedoel je dat jouw hond zich gedurende een uur niet heeft bewogen.

 2. Een hond kan zeker naar je kijken met grote ogen. Wanneer je het werkwoord ´aankijken´ gebruikt loopt de zin wat beter:

 • Krümel gaat voor mij zitten en kijkt mij met grote ogen aan.

#548

Dank je wel, Kitty. Dat was weer heel nuttig. Ik snap jouw verbeteringen. :blush:


#549

Deutsch: Ein Anruf
Es ist Sonntag, Sie ist allein in ihrer Wohnung und hört Musik. Sie macht das oft, weil sie dann davon träumen kann, was sie so wünscht. Sie träumt, dass sie mit dem Mann zusammen ist, den sie so sehr liebt und der so weit von ihr entfernt ist. Sie träumt, dass sie mit ihm tanzen und in seine schönen Augen sehen wird. Sie träumt, dass sie sich zärtlich küssen. Mitten in ihren Traum klingelt ihr Handy. Sie glaubt, dass es ihre Schwester ist. Aber es ist nicht ihre Schwester. “Hallo, ich bin es”, sagt eine Stimme, die sie tief berührt. Ihr Herz schlägt laut und schnell. Sie ist völlig überwältigt, den Mann, den sie liebt und von dem sie gerade geträumt hat, am Telefon zu hören. Es macht sie unendlich glücklich, jetzt mit ihm reden zu können. Sie weiss jetzt, dass es die richtige Entscheidung war, auf ihr Herz zu hören. Sie wissen nicht, wann sie sich sehen können. Aber sie wissen, dass sie zusammengehören, auch wenn sie viele Kilometer trennen.
Nederlands: Een telefoontje
Het is zondag. Ze is alleen in haar appartement en luistert naar muziek. Ze doet dat vaak omdat ze dan kan dromen van wat ze zo graag wil. Ze droomt dat ze bij de man is van wie ze zo veel houdt en die zo ver weg van haar is. Ze droomt dat ze met hem zal dansen en hem in zijn mooie ogen zal zien. Ze droomt dat ze teder zoenen. In het midden van haar droom belt haar mobieltje. Ze gelooft dat het haar zus is. Maar het is niet haar zus. ‘Hallo ik ben het’, zegt een stem die haar diep raakt. Haar hart klopt luid en snel. Ze is volledig overweldigt, om de man van wie ze houdt en van wie ze er net van heeft gedroomd, plotzeling aan de telefoon te horen. Het maakt ze oneindig gelukkig om nu met hem praten te kunnen. Ze weet nu dat het de juiste beslissing was om naar haar hart te luisteren. Ze weten niet wanneer ze elkaar kunnen zien. Maar ze weten dat ze bij elkaar horen, ook al scheiden ze vele kilometers.


#550

Ein sehr schöner Text! Ich bin beeindruckt :grinning:


Nederlands: Een telefoontje

Het is zondag. Ze is alleen in haar appartement en luistert naar muziek. Ze doet dat vaak omdat ze dan kan dromen van wat ze zo graag wil. Ze droomt dat ze bij de man is van wie ze zo veel houdt en die zo ver weg van haar is. Ze droomt dat ze met hem zal dansen en hem in zijn mooie ogen zal zien (1). Ze droomt dat ze elkaar teder zoenen. In het midden van haar droom belt haar mobieltje 2). Ze gelooft dat het haar zus is. Maar het is niet haar zus. ‘Hallo ik ben het’, zegt een stem die haar diep raakt. Haar hart klopt luid en snel. Ze is volledig overweldigd, om de man van wie ze houdt en van wie ze er net van heeft gedroomd, plotseling aan de telefoon te horen. Het maakt haar oneindig gelukkig om nu met hem praten te kunnen praten. Ze weet nu dat het de juiste beslissing was om naar haar hart te luisteren. Ze weten niet wanneer ze elkaar 3) kunnen zien. Maar ze weten dat ze bij elkaar horen, ook al scheiden ze vele kilometers zijn zij vele kilometers van elkaar gescheiden.

 1. Hier: kijken

 2. Besser: gaat haar mobieltje

 3. Schöner: elkaar zouden kunnen zien


#551

Dank je wel Kitty, dat je mijn tekst verbeterd hebt. Ik snap jouw verbeteringen en het was weer heel nuttig. :relaxed:


#552

Deutsch: Eine schwere Zeit
Es sind Jahre vergangen, in denen sie nicht zusammen sein konnten. Als der Mann und die Frau sich trafen, wussten sie, dass es nicht einfach sein würde. Sie waren viele Kilometer voneinander entfernt und jeder lebte in einem anderen Land. Aber sie hatten beschlossen, ihrer Liebe eine Chance zu geben. Ihre Gefühle fuhren Achterbahn. In dieser Zeit wechselten sich Freude und Leid, Angst und Hoffnung, Glück und Sehnsucht ab. Aber sie gaben niemals auf. Sie vertrauten einander bedingungslos weil sie wußten, dass ihre Verbindung etwas Besonderes und Einzigartiges ist. Jetzt sind die schweren Zeiten vorbei und sie werden für ihr gegenseitiges Vertrauen belohnt. Das Datum ist festgelegt, wann sie endlich zusammenkommen. Sie sind beide sehr glücklich und warten ungeduldig auf diesen Tag, denn dann wird nichts und miemand sie mehr trennen.
Nederlands: Een moeilijke tijd
Er zijn jaren verstreken waarin ze niet bij elkaar konden zijn.Toen de man en de vrouw elkaar ontmoetten, wisten ze dat het niet gemakkelijk zou zijn. Ze waren gescheiden door vele kilometers, en elk van hen woonde in een ander land. Maar ze hadden besloten om hun liefde een kans te geven. Haar gevoelens reed achterbaan. Gedurende deze tijd wisselden zich vreugde en verdriet, angst en hoop, geluk en hunkering af. Maar ze gaven nooit op. Ze vertrouwden op elkaar onvoorwaardelijk omdat ze wisten dat hun connectie iets bijzonders en uniek is. Nu zijn de zwaare tijden voorbij en worden ze beloond voor hun wederzijds vertrouwen. De datum is vastgesteld wanneer ze eindelijk samenkomen. Ze zijn allebei erg blij en wachten ongeduldig op deze dag, want dan zal niets en niemand ze meer scheiden.


#553

En ook deze keer mooi geschreven, Petra!


#554

Dank je wel, Kitty. Het is heel aardig van je dat je de tijd neemt om mijn tekst te verbeteren. Dat was weer heel goed en ik snap jouw verbeteringen. :relaxed:


#555

Gern geschehen :grinning:


#556

Deutsch: Das Handy
Ich bewundere meinen Sohn, wie schnell er auf seinem Handy schreiben kann. Für mich ist es schwierig, nur mit den beiden Daumen zu schreiben. Zum Glück habe ich meinen Computer. Dies gibt mir die Möglichkeit, mit zehn Fingern zu schreiben. Es macht mir sehr viel Spaß und funktioniert sehr gut. Ausserdem kan ich schnell schreiben. Es ist mein Beruf, den ich gelerent habe. Ich bin eine Schreibkraft und das gefällt mir.:blush:
Nederlands: Het mobieltje
Ik bewonder mijn zoon, hoe snel hij kan schrijven op zijn mobiele telefoon. Voor mij is het moeilijk om alleen te schrijven met de twee duimen. Gelukkig heb ik mijn computer. Dit geeft mij de mogelijkheid om met tien vingers te schrijven. Het geeft me veel plezier en werkt heel goed. Bovendien kan ik snel schrijven. Het is mijn beroep die ik geleerd heb. Ik ben een typiste en dat vind ik leuk. :blush:


#557

Kijk eens goed naar jouw beroep. Je bent typiste. Dus ´schrijf´ je niet, maar … je op je telefoon.

Hier kun je ook ´wat ik heb geleerd´ ook weglaten.


#558

Dank je wel voor de verbeteringen Kitty. Ich glaube, ich muß dazu etwas erklärten. Ich nutze für bestimmte Zwecke WhatsApp. Mein Sohn hat mir das auf dem Rechner installiert, damit ich besser schreiben kann.
Er weiß, dass ich mit dem Handy so meine Schwierigkeiten habe. Und auf dem Handy kann ich zwar schreiben, aber nicht so, wie ich es gewohnt bin und wie ich es seit vielen Jahren mache. Das wollte ich eigentlich mit diesem Text ausdrücken. Ik hoop ik heb het begrijpelijk geschreven. Sorry, maar soms vind ik niet de woorden in het Nederlands. Dat is de reden waarom ik het in het Duits schrijf. :relaxed:


#559

Het is helemaal niet erg als je in het Nederlands de woorden niet kunt vinden, en dat je je dan in je moedertaal uitdrukt. Prima dat je dat even hebt uitgelegd. :+1:

Strikt genomen (genaugenommen oder strenggenommen) ´typ´ je op een computer of je telefoon. Schrijven doe je met een pen of potlood. In jouw voorbeeld wordt dat dus:


#560

Je hebt het mij zo goed uitgelegd dat ik het nu snap. Hartelijk bedankt Kitty :heart_eyes:


#561

Im Deutschen sagt man auf der Maschine oder den Computer schreiben. Darum habe ich es mit ‘schrijven’ übersetzt, weil mir das verständlich war. Aber wenn ich eine ‘typiste’ bin dann muß ich auch ‘typen’. 0f niet?:blush:


#562

Ja, genau :smiley:


#563

Super! ::blush::blush::blush: