Petras Übungssätze

anfänger

#504

Dank je wel dat je mijn tekst verbeterd hebt, Elsa. Gelukkig zijn er geen grote foutjes. Ik hoop het was niet te veel werk voor je. :relaxed:


#505
Taaltip voor Petra

#506

Bei großen Fehlern spricht man im Niederländischen eher nicht von foutjes, Petra. Das wären dann schon fouten (nicht alles lässt sich verkleinern/verniedlichen).


#507

Dank je, Elsa. Da war ich wohl ein bißchen im Deutschen. Also muß es heißen:Gelukkig zijn er geen grote fouten. Of: Gelukkig heb ik alleen kleine foutjes. Oder? :disappointed_relieved:


#508

Deutsch: Liebesgefühle
Das Herz ist stärker, als der Verstand. Wenn das Herz liebt, hat der Verstand keine Chance. Das Herz macht dann Dinge, die der Verstand nicht versteht. Plötzlich sagst du Worte, die du sonst nur gedacht hättest. In diesem Moment ist es sehr einfach für dich, romantische und zärtliche Worte zu finden. Aber manche Menschen können das nicht tun, weil sie zu schüchtern oder gehemmt sind. Solche Menschen können ihre Gefühle durch das Schreiben schöner Liebesbriefe ausdrücken, anstatt zu sprechen. Jeder kann sich selbst entscheiden, ob er lieber spricht oder lieber schreibt. Es spielt keine Rolle, ob du sagst oder schreibst, wie sehr du deinen Partner liebst. Das Wichtigste ist, dem Partner so oft wie möglich zu sagen oder zu schreiben, was er für dich bedeutet, damit die Liebe nicht verloren geht.
Nederlands: Liefdes Emoties
Het hart is sterker dan verstand. Als het hart liefheeft, heeft het verstand geen kans. Het hart doet dan dingen die het verstand niet begrijpt. Plots zeg je woorden die je anders alleen maar zou hebben gedacht. Het is in dit moment heel makkelijk voor je om romantische en tedere woorden te vinden. Maar sommige mensen kunnen dat niet doen omdat ze te verlegen of geremd zijn. Zulke mensen kunnen hun gevoelens uiten door prachtige liefdesbrieven te schrijven in plaats van te spreken. Iedereen kan zelf beslissen of hij het liefst spreekt of liever schrijft. Het maakt niet uit of je zegt of schrijft, hoeveel je van je partner houdt. Het belangrijkste is om de partner zo vaak mogelijk te vertellen of te schrijven wat hij voor je betekent, zodat de liefde niet verloren gaat.


#509

Ziet er al goed uit Petra. Kijk nog eens naar het woordje ‘verstand’ Het is goed geschreven, maar wat erbij hoort klopt nog niet.


#510

Sorry, lieve Kitty, ik snap het niet. Wat bedoel je? :slightly_smiling_face:


#511

Je hebt het al veranderd, zag ik. (de verstand - het verstand)

Top! :blush:


#512

Dank je wel, Kitty. Zijn er nog andere fouten in de tekst? :blush:


#513

Ik ben nu nog onderweg, ik zal dadelijk even kijken voor je.


#514

Sorry, ik wist niet dat je nog steeds onderweg bent. Het heeft niet zo’n haast. De tekst loopt niet weg. :wink:


#515

Een werkelijk prachtige tekst, Petra :smiley: Het aantal foutjes is op één hand te tellen. Prima dus! :+1:


#516

Dank je wel Kitty, dat je de verbeteringen gemaakt hebt en bedankt voor je compliment. :heart_eyes:


#517

Deutsch: Ein Geschenk
Geschenke sind etwas sehr Schönes. Jeder liebt Geschenke. Aber nicht jeder ist glücklich mit einem gekauften Geschenk. Ein selbstgemachtes Geschenk ist viel wertvoller als ein Geschenk, das du kaufen kannst, weil es immer etwas Einzigartiges ist, dass du nicht für Geld haben kannst. Das Geschenk ist nur für den Menschen, der es bekommt. Mit so einem Geschenk zeigst du dem Empfänger, dass er wichtig und einzigartig ist, wie das Geschenk. Das Leuchten in den Augen eines solchen Menschen ist die Bestätigung, dass du das Richtige getan hast. Es ist sehr schön, um zum Beispiel eine eigene CD, ein Buch, gehäckelte Topflappen oder Figuren zu verschenken. Es gibt viele Möglichkeiten, um Freude zu schenken. Es ist nicht notwendig, teure Geschenke zu kaufen, die unpersönlich und manchmal unerwünscht sind. Ich habe meine CD, mein Buch und die gehäckelten Sachen in meiner Familie verschenkt. Meine Familienmitglieder waren sehr glücklich mit diesen Geschenken, weil sie nicht wußten, dass ich all diese Dinge mache. Wir haben also alle etwas davon. Meine Familie bekommt etwas von mir und ich bin glücklich, weil ich meine Familie überraschen kann.:gift:
Nederlands: Een cadeau
Cadeaus zijn iets heel leuk. Iedereen houdt van cadeaus. Maar niet iedereen is blij met een gekocht cadeau. Een zelfgemaakte cadeau is veel waardevoller dan een cadeau, dat je kunt kopen, omdat het altijd iets unieks is, dat je niet kunt voor geld hebben. Het cadeau is alleen voor de mens die het krijgt. Met zo’n cadeau laat je de ontvanger zien dat hij belangrijk is en net zo uniek als het cadeau. De gloed in de ogen van zo’n mens is de bevestiging dat je het juiste hebt gedaan. Het is heel leuk om bijvoorbeeld een eigen CD, boek, gehaakte pannenlappen of figuren weg te geven. Er zijn veel manieren om vreugde te geven. Het is niet nodig om dure geschenken te kopen die onpersoonlijk en soms ongewenst zijn. Ik heb mijn CD, mijn boek en gehaakte dingen in mijn familie weggegeven. Mijn familieleden waren erg blij met deze geschenken omdat ze niet wisten dat ik al deze dingen doe. Dus we hebben er allemaal wel iets van. Mijn familie haalt iets van mij en ik ben gelukkig omdat ik mijn familie kan verrassen.:gift:


#518

Als ik vanmiddag even tijd heb, kijk ik ernaar. Goed? :wink: Hoe wil je dat ik nakijk?


#519

Dat zou heel aardig van je zijn, Kitty, je doet het geweldig! :relaxed:


#520

Wil je dat ik alleen verbeter, of slechts de foutjes aangeef zodat je zelf kunt proberen de fouten te vinden?


#521

Ik ben te onzeker om het alleen te maken. En onzekerheid betekent dat ik er bang voor ben. Alsjeblieft, Kitty, corrigeer het zoals je altijd doet, want dat geeft me zekerheid. Excuus, maar ik ben een zeer onzekere person. Zonder zekerheid gaat het niet. En je geeft me de zekerheid, als je de tekst verbetert. :disappointed_relieved:


#522

Lieve Petra,

Geen probleem, hoor. Het is is goed dat je dat aangeeft. :kissing_heart:

Je hebt een keurige tekst geschreven met niet al teveel foutjes. Ik heb onderaan wat extra uitleg gegeven.


Cadeaus zijn iets heel leuks. Iedereen houdt van cadeaus. Maar niet iedereen is blij met een gekocht cadeau.

Een zelfgemaakte zelfgemaakt cadeau is veel waardevoller dan een cadeau, dat je kunt kopen, omdat het altijd iets unieks is. dat je niet kunt voor geld hebben Het laatste deel zou ik weglaten

Het cadeau is alleen voor de mens diegene 1) die het krijgt. Met zo’n cadeau laat je de ontvanger zien dat hij belangrijk is en net zo uniek is als het cadeau.

De gloed in de ogen van zo’n mens hem of haar is de bevestiging dat je het juiste hebt gedaan. Het is heel leuk om bijvoorbeeld een eigen CD, boek, gehaakte pannenlappen of figuren cadeau te doen weg te geven. 2)

Er zijn veel manieren om vreugde te geven. Het is niet nodig om dure geschenken te kopen die onpersoonlijk en soms ongewenst zijn. Ik heb mijn CD, mijn boek en gehaakte dingen in aan mijn familie weggegeven cadeau gedaan. Mijn familieleden waren erg blij met deze geschenken omdat ze niet wisten dat ik al deze dingen doe. Dus we zij 3) hebben er allemaal wel iets van. Mijn familie haalt krijgt iets van mij en ik ben gelukkig omdat ik mijn familie kan verrassen.


  1. Je hebt wel gelijk dat je een cadeau aan een mens geeft, maar je zou hier bijvoorbeeld ‘diegene’ of ‘die persoon’ kunnen toepassen. Dat klinkt wat beter :wink:
  1. ‘Weggeven’ betekent dat je iets aan iemand geeft wat je zelf niet meer gebruikt, bijvoorbeeld kleding of meubels, zonder daar geld voor te vragen. ‘Cadeau doen’ betekent dat je iets aan iemand geeft wat je speciaal voor hem of haar hebt gemaakt.
  1. Ik denk dat je bedoelt dat iedereen in jouw familie wel iets van jou heeft gehad / gekregen.

#523

Lieve Kitty,

Super! Dank je wel voor de verbeteringen. Je gaf me de beveiliging die ik nodig heb omdat ik je verbeteringen snap. Ik ben daar heel blij mee. :relaxed::sunflower: