Petras Übungssätze

anfänger

#484

Deutsch: Seine eigene Welt
Im Moment will er nichts von Menschen wissen. Er hat genug von ihnen. Sie bedeuten ihm nichts. Menschen sind zu laut, zu oberlfächlich und lügen. Er vertraut nur sehr wenigen Menschen. Aber wenn alles zu viel für ihn ist, haben auch sie keinen Zugang zu ihm. Während dieser Zeit will er sich nur ausruhen und sich in seine eigene Welt zurückziehen, die nur er kennt. Es kann Tage oder Wochen dauern, bevor er aus seiner Welt zurück kehrt. Niemand weiß, was er in seiner Welt tut und was in seiner Welt vor sich geht. Nur er weiß es. Aber er kehrt immer zum normalen Leben zurück, bis es ihn wieder in seine eigene Welt zieht.
Nederland: Zijn eigen wereldje
Op dit moment wil hij niets van mensen weten. Hij heeft genoeg van hen. Ze betekenen niets voor hem. Mensen zijn te luid, te oppverlakkig en liegen. Hij vertrouwt maar heel weinig mensen. Maar als alles te veel voor hem wordt, hebben ook zij geen toegang tot hem. Geduerende deze tijd wil hij gewoon rusten en zich terugtrekken in zijn eigen wereldje, die alleen hij keent. Het kan dagen of weken duren voordat hij terug komt uit zijn wereldje. Niemand weet wat hij doet in zijn wereldje en wat er gaande is in zijn wereldje. Alleen hij weet het. Maar hij keert altijd terug naar het normale leven totdat het hem opnieuw in zijn eigen wereldje trekt.


#485

Hoi Petra,

Dit zijn mijn tips:

Nederland: Zijn eigen wereldje
Op dit moment wil hij niets van mensen weten. Hij heeft genoeg van hen. Ze betekenen niets voor hem. Mensen zijn te luid, te oppverlakkig oppervlakkig en liegen. Hij vertrouwt maar heel weinig mensen. Maar als alles te veel voor hem wordt, hebben ook zij geen toegang tot hem. Geduerende Gedurende deze tijd wil hij gewoon uitrusten en zich terugtrekken in zijn eigen wereld, die alleen hij keent kent. Het kan dagen of weken duren voordat hij terug komt uit zijn wereldje. Niemand weet wat hij doet in zijn wereldje en wat er gaande is in zijn wereldje. Alleen hij weet het. Maar hij keert altijd terug naar het normale leven totdat (het hem opnieuw in zijn eigen wereldje trekt) hij opnieuw zijn eigen wereldje wordt ingetrokken.

Goed geschreven!

Groetjes,

Ralf


#486

Hoi Ralf,

Hartelijk bedankt. Das was weer heel nuttig. Ik heb veel aan je verbeteringen. :blush:


#487

Deutsch: Wie wird das Schicksal entscheiden?
Sie ist allein und sie hat aufgegeben. Sie wollte nur ein bißchen glücklich sein. Aber sie hat es nicht geschafft. Lange suchte sie nach dem Mann, der ihr alles sein würde. Sie hatte lange Zeit große Hoffnung und verlor nie den Mut, um ihn zu finden. Aber jetzt reicht ihre Kraft nicht mehr aus. Sie hat zu viele Enttäuschungen erlebt. sie ist traurig und fühlt sich sehr einsam. Sie fragt sich, warum sie nicht glücklich sein kann. Sie hat keine Antwort gefunden. Sie weiß nur, dass sie ihren Weg weiter alleine gehen muß. Das Schicksal wird entscheiden, ob sie den Mann treffen wird, der sie glücklich macht oder ob sie ihren Weg für immer alleine gehen muß.
Nederlands: Hoe zal het lot beslissen?
Ze is alleen en ze heeft het opgegeven. Ze wilde gewoon een beetje blij zijn. Maar ze is niet geslaagd.Lange tijd probeerde ze degene man te vinden die alles voor haar zou zijn. Lange tijd had ze grote hoop en verloor nooit haar moed om hem te vinden. Maar nu is haar kracht niet langer genoeg. Ze heeft te veel teleurstellingen meegemaakt. Ze voelt zich verdrietig en ze voelt zich heel eenzaam. Ze vraagt zich af waarom ze niet gelukkig kan zijn. Een antwoord heeft ze niet gevonden. Ze weet alleen, dat ze haar weg moet verder alleen volgen. Het lot zal belsissen of zij de man zal ontmoeten die haar gelukkig maakt, of dat ze voor altijd haar weg alleen moet gaan.


#488

Zal ik het strak even voor je nakijken?


#489

Als je dat wilt doen, zou dat heel aardig van je zijn, Kitty :relaxed:


#490

Een prachtige tekst, Petra :+1::+1: Ik heb het nu even via mijn smartphone nagekeken, dat blijkt niet zo handig te zijn, straks ben ik weer thuis en loop ik het nog even na.

  1. Zij is niet geslaagd zeg je wanneer iemand niet de juiste inkopen heeft kunnen vinden. Of wanneer iemand een examen niet heeft gehaald. In jouw voorbeeld kun je beter zeggen: Het is haar niet gelukt.

  2. Ik heb niet het idee dat ‘een grote hoop hebben’ fout is, toch zou ik hier ‘Lange tijd had zij gehoopt’ schrijven.

  3. Zij weet alleen, dat zij haar weg verder alleen moet vervolgen.


#491

Dank je wel Kitty! Dat was weer heel nuttig. Ik heb veel aan je correcties. Ik snap jouw verbeteringen. :blush::+1:


#492

Deutsch: Heute vor einem Jahr
Heute, vor einem Jahr, schrieb ich meinen ersten Text im Forum. Ich war sehr aufgeregt, weil ich nicht wußte, ob der Text gut genug war. Ich habe Texte aus meinem Leben geschrieben, aber auch Texte, die ich selbst erfunden habe. Ich denke diese Mischung ist gut, weil ich die kleinen Geschichten als ein Geschenk für meine Familie schreibe. Im November 2017 habe ich mit der Hilfe meines Sohnes ein Buch mit den ersten 40 kleinen Geschichten fertiggestellt. Zu Weihnachten schickte ich das Buch an die Familie meines Bruders. Weil wir uns lange nicht mehr gesehen haben, wollte ich ihnen zeigen, was ich im letzten Jahr getan habe. Es war mir eine große Freude, als mein Neffe mir schrieb: " Dein selbst entworfenes Buch ist großartig!" Ich schreibe, weil es mir viel Spaß macht und weil es mir die Möglichkeit gibt, meine Gedanken und Gefühle auszudrücken. Es gibt Zeiten, in denen ich viele Ideen für Texte habe. Es gibt Zeiten, in denen mir nichts einfällt. Es gibt Zeiten für fröhliche Texte und es gibt Zeiten für traurige oder romantische Texte. Alle Zeiten sind wichtig und geben mir die Möglichkeit zu schreiben, wie ich schreibe. Niederländisch zu schreiben ist für mich einfacher als zu sprechen. Es macht mich sehr traurig, dass das Reden nicht so funktioniert, wie ich es gern hätte. Aber ich habe einfach nicht die Möglichkeiten. Grammatikalisch wären meine Texte nicht so gut, wenn da nicht die netten Leute im Forum wären, die meine Texxte sehr gut verbessern würden und mir immer Tips und Hinweise geben. Ich bin sehr glücklich damit und danke ihnen von ganzem Herzen. Meine Freude am Schreiben ist nicht gebrochen. Ich schreibe so lange, wie es jemanden gibt, der meine kleinen Geschichten verbessern möchte. Ich hoffe, das wird noch lange so sein.
Nederlands: Vandaag een jaar geleden
Vandaag een jaar geleden, schreef ik mijn eerste tekst op het forum. Ik was erg opgewonden omdat ik niet wist of te tekst goed genoeg was. Ik heb teksten uit mijn leven geschreven, maar ook teksten die ik zelf heb bedacht. Ik denk dat deze mix goed is omdat ik de kleinen verhalen schrijf als een cadeau voor mijn familie. In november 2017 heb ik met de hulp van mijn zoon een boek met de eerste 40 kleine verhalen voltooid. Met Kerstmis stuurde ik het boek naar het gezien van mijn broer. Omdat we elkaar lang niet meer hebben gezien, wilde ik hen laten zien wat ik het afgelopen jaar heb gedaan. Het was me een groot genoegen toen mijn neefje me schreef: ‘Je zelfontworpen boek is geweldig!’ Ik schrijf omdat ik het leuk vind om te doen en omdat het mij de mogelijkheid geeft om mijn gedachten en gevoelens te uiten. Er zijn tijden dat ik veel ideeën heb voor teksten. Er zijn tijden, dat ik nergens aan kan denken. Er zijn tijden voor vrolijke teksten en er zijn tijden voor droevige of romantische teksten. Alle tijden zijn belangrijk en geven mij de mogelijkheid om te schrijven hoe ik schrijf. Nederlands te schrijven is makkelijker voor mij in plaats van spreken. Het maakt me erg verdrietig dat praten niet werkt zoals ik zou willen. Maar ik heb gewoon niet de mogelijkheiden. Grammatical zouden mijn teksten niet zo goed zijn, als er niet de aardige mensen in het forum zouden zijn die mijn teksten erg goed zouden verbeteren en me altijd tips en hints geven. Ik ben daar heel blij mee en dank hen uit de grond van mijn hart. Mijn Plezier in het schrijven is niet verbroken. Ik blijf schrijven zolang er iemand is die mijn kleine verhalen wil verbeteren. Ik hoop dat dit nog heel lang het geval zal zijn.


#493

Ik kijk er zo even naar als je wilt :smiley:


#494

Dank je Kitty :blush:


#495

Lieve Petra,

Ik ben onder de indruk hoe jij in slechts één jaar zo goed onze taal beheerst. Je schrijft in volzinnen en kunt jou goed uitdrukken :+1: Top gedaan! Ik wist niet dat je van al jouw teksten een boek hebt geschreven :smiley: Wat is dat een leuk idee!


  1. Wanneer je twee zinnen hebt die beginnen met ‘Er zijn…’ kun je de tweede zin ook beginnen met ‘En er zijn…’. De twee zinnen ‘lopen’ dan wat beter.

  2. Of wanneer ik alle foutjes eruit haal, zien jouw zin er zo uit:
    Grammaticaal zouden mijn teksten niet zo goed zijn, ware het niet dat er aardige mensen op het forum zijn die mijn teksten erg goed verbeteren en me altijd tips en hints geven.

‘Ware’ is hier een conjunctief, maar kan mooi passen in jouw zin omdat je in het eerste deel het woordje ‘zouden’ hebt gebruikt. ‘Zouden’ roept twijfel op, maar met ‘ware het niet dat’ tussen beide zinnen zeg je eigenlijk ‘als het niet zo zou zijn dat…’

Een makkelijker te begrijpen zinsvorm is bijvoorbeeld:
Grammaticaal zouden mijn teksten niet zo goed zijn, maar dankzij aardige mensen op het forum zijn die mijn teksten erg goed verbeteren en me altijd tips en hints geven, leer ik steeds meer.


#496

Lieve Petra,

Ik lees vaak jouw leuke teksten en leer tevens uit de verbeteringen. Ik bewonder je, dat je altijd zo goed ideeën heeft. En daarvan een boek voor het gezin te maken vind ik uitstekend! In tegenstelling tot jou weet ik bijna nooit wat ik kan schrijven.

Doe zo voort!


#497

Ik ziou het precies zo vertalen als jij het gedaan hebt, Kitty. Das Wort Berechtigung würde ich in diesem Zusammengang nicht übersetzen.


#498
Sprachtipp für Verena

#499

Lieve Kitty,

Bedankt voor je vriendelijke woorden Dat was weer heel nuttig. Ik heb veel aan je correcties. Ik hat niet verwacht dat ik mezelf goed kan uiten. Maar wat je met grote liefde doet, kan alleen maar goed zijn. En ik hou heel veel van Nederlands. Het is de mooiste taal ter wereld voor mij. :heart_eyes::rose:


#500

Kijk nog even naar deze zinnetjes. Er zitten nog wat kleine foutjes in…


#501
Voor Alex

Oh ja, ‘goede’ ideeën, je ‘hebt’ . Dat zijn wwer domme fouten.
Bij het schrijven mérk ik helemaal niet dat ik fouten maak. En achteraf erger ik me aan mijzelf. :face_with_raised_eyebrow:


#502

Deutsch: Sein bester Freund
Er ist enttäuscht und sein Herz will nicht akzeptieren, was seine Augen sehen. Die Frau, die alles für ihn ist, liegt in den Armen eines anderen Mannes. Sie wollten zusammen ihren Weg gehen, hatten sie beschlossen. Aber jetzt ist alles vorbei, weil ihre Liebe nicht stark genug war. Der Mann kann nicht verstehen, warum die Frau ihre Liebe verraten hat. Jetzt ist er allein in seiner Wohnung und weiß nicht, wie er ohne sie leben soll. In diesem Moment klingelt das Telefon. Es ist sein bester Freund, dem er vertraut. Sie sind seit ihrer Kindheit beste Freunde und haben viel zusammen erlebt. Sein Freund ist besorgt, weil er lange nichts mehr von ihm gehört hat. Aber jetzt ruft er zur richtigen Zeit an. In diesem Moment weiß der Mann, dass er nicht allein ist und immer auf seinen Freund zählen kann. Er wird ihm helfen, den tiefen Schmerz über seine verlorene Liebe zu überwinden. Der Mann ist dankbar und glücklich, dass er solch einen Freund hat. Vielleicht ist sein Herz eines Tages für eine neue Liebe frei. Sein Freund wird er Erste sein, dem er es erzählen wird.
Nederlands: Zijn beste vriend
Hij is teleurgesteld en zijn hart wil niet accepteren wat zijn ogen zien. De vrouw die alles voor hem is, ligt in de armen van een ander man. Ze wilden samen hun weg gaan, hadden ze besloten. Maar nu is alles voorbij omdat hun liefde niet sterk genoeg was. De man kan niet begrijpen waarom de vrouw hun liefde heeft verraden. Nu is hij alleen in zijn appartement en weet niet, hoe hij zonder haar moet leven. Op dit moment gaat de telefoon over. Het is zijn beste vriend, die hij vertrouwt. Ze zijn van kinds af aan beste vrienden en hebben samen veel meegemaakt. Zijn vriend is ongerust omdat hij al een hele tijd niets van hem had gehoord. Maar nu belt hij op het juiste moment. Op dit moment weet de man dat hij niet alleen is omdat hij altijd op zijn vriend kan rekenen. Hij zal hem helpen om de diepe pijn over zijn verloren liefde te overwinnen. De man is dankbaar en blij dat hij zo’n vriend heeft. Misschien is zijn hart op een dag vrij voor een nieuwe liefde. Zijn vriend zal de eerste zijn aan wie hij het zal vertellen.


#503

Hartstikke goed, Petra – en weer een mooie tekst, die tot nadenken stemt.