Partizip: gemaakt, gewerkt, gedacht


#163

Zijn rijbewijs werd afgenomen, omdat hij te snel was gereden.

Nieuw: ontslaan


#164

Zijn baas heeft hem op staande voet ontslagen
nieuw: parkeerplaats

Taaltip voor Ralf

omdat hij te snel “was gereden” => liever: “had gereden”
(“was gereden” doet denken aan de route waarlangs hij is gereden.)


#165

Dat is een moeilijke @Ludo
Je kunt niet zeggen: “Ik heb mijn auto geparkeerplaatst”, wel dat je hem geparkeerd hebt. :thinking::face_with_hand_over_mouth::oncoming_automobile:

Het nieuwe woord is:

Zich vergewissen


#166

Ach, Nieuw parkeerplaats?
Wat onoplettend van mij.
Had ik me nu maar vergewist welk nieuw woord ik had moeten opgeven.
Nieuw woord: opletten


#167

Had hij maar opgelet op school!

Nieuw woord: weigeren


#168

Op de driesprong heeft haar paard alweer geweigerd.

Nieuw woord: veredelen (van gewassen en dergelijke)


#169

Mijn opa heeft vroeger vruchtbomen zelf veredeld.

Nieuw woord.

vermoeden


#170

Hij heeft al vermoed dat hij weer een paar fouten in de tekst heeft gemaakt.

Een nieuw woord:

hijsen


#171

Zij hebben de vlag in top gehesen.

Nieuw: paardrijden


#172

Ik heb ook al eens paardgereden. :racehorse: Maar de paarden hebben nooit begrepen wat ik van hun heb verwacht.

Nieuw: skiën


#173

geskied

Nieuw: voorspellen

Er is altijd twijfel bij “hun” en “hen”. (Ik vermoed dat het hier “van hen” zou moeten zijn.)
De kwestie is in veel gevallen te omzeilen door het gebruik van een alternatief “ze”, dus: “wat ik van ze verwachtte.”


#174

voorspeld

Het nieuwe woord: vertrekken


#175

Zij zijn vertrokken.
Nieuw: waarnemen


#176

hebben waargenomen

bederven


#177

we hebben het bedorven

groeien


#178

gegroeid

fluiten


#179

De vogels hebben gefloten

zingen


#180

We hebben gezongen

vergelijken


#181

we hebben het vergeleken

vergissen


#182

Ik heb me vergist.

hopen