Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Partizip: gemaakt, gewerkt, gedacht


#225

Ik heb een gedicht geleerd.

Het nieuwe woord is: begrijpen


#226

Ik heb nu begrepen, wanneer ik “samen” en wanneer ik “bij elkaar” moet gebruiken.

Hier:

Samen vs. bij elkaar

Het nieuwe woord is: lezen.


#227

Ik heb een spannend boek gelezen.

Het nieuwe woord is schrijven


#228
Kleine tip voor Andrea

#229

Mijn taalmaatje uit Amerika heeft me een lange e-mail geschreven.

Het nieuwe woord is: bewonderen