Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Hier lernt Freyja


#64

Ik zal straks even naar je tekst kijken…


#65
  1. Het heen en weer schakelen tussen twee talen, of zoals ik als Friezin zeg: het omschakelen tussen twee talen.

  2. Oder: ´beginnen eerder met lezen´

  3. Wanneer symptomen zichtbaar worden, spreekt met van ´openbaren´. Ik heb het woordje ´zouden´ geschreven, omdat het immers nog niet bewezen is. Bij ´zouden´ is er nog sprake van twijfel, men weet het nog niet zeker.


#66

Bedankt voor je verbetering en je nuttige hints en je uitleg lieve Kitty! :four_leaf_clover::bouquet::sunny:️:ice_skate:


#67

Vandaag deel 3 van mijn oefeningstekst "meertalig opgroeien.
Heeft iemand tijd voor een “Nederlandse bljk” op mijn tekst?
Bij voorbaat bedankt! :grinning: :eyeglasses: :memo:

D 3. Türkisch und Niederländisch sprechende Kinder von ungefähr sechs Jahren erzielten in bestimmten Verhaltens- und Aufmerksamkeitsaufgaben bessere Ergebnisse als ihre Altersgenossen, konstatiert Hochschulprofessorin Elma Blom. Sie müssen in ihrem täglichen Leben jeweils die richtige Sprache für die richtige Person wählen. Das fordert viel von ihrem Verstand. Nienke Houtzager von der Reichsuniversität Groningen nahm bei ihren Untersuchungen von älteren Testpersonen, die sowohl Niederländisch als auch Friesisch sprachen, eine höhere geistige Flexibilität wahr.

NL 3. Turks en Nederlands sprekende kinderen van een jaar of zes sorteerden en bepaalde geheugen- en aandachtstaakjes betere resultaten dan eentalige leeftidsgenoten, constateerd hoogleraar Elma Blom. Ze moeten in hun dagelijks leven telkens de juiste taal bij de respectievelijke persoon kiezen. Dat vergt veel van hun hersens. Nienke Houtzager van de Rijksuniversiteit Groningen nam bij haar onderzouk van oudere proefpersonen die zowel Nederlands als ook Fries sprekten een grotere geestelijke flexibiliteit waar.


#68

Ik heb een paar kleinere (meest type)fouten gewoon verbeterd. De andere zijn gemerkt.

:heavy_check_mark::+1:


#69

Bedankt voor de supersnelle verbetering Peter! :grinning::+1::+1:


#70

Nu het laatste deel van mijn oefeningstekst.
Ik hoop dat er niet veel fouten zijn zodat ik kan lezen: Van x woorden zijn xxxxx… woorden correct.:nerd_face:

D 4. Unterrichtende/Lehrpersonen werden bemerken, dass Kinder von Migranten oft mit mangelnden Kenntnissen in Niederländisch ankommen. Soweit der Rückstand durch ihre Zweisprachigkeit verursacht wird, holen die Kinder das schnell auf. Ein größeres Problem haben die Kinder, die am ersten Schultag nicht zweisprachig sind und wenig Niederländisch sprechen können. Sie müssen den Unterricht verstehen und ihren Wortschatz vergrößern. Darunter leiden ihre schulischen Leistungen. Wenn die Eltern selbst mäßig Niederländisch sprechen, ist es wichtig, die Kinder mit Niederländisch in Kontakt kommen zu lassen zum Beispiel durch Vorschulerziehung.

NL 4. Onderwijsmensen (leraren) zullen opmerken dat kinderen van migranten vaak aankomen met een achterstand in het Nederlands. Zover de achterstand door hun meertaligheid zou veroorzaakt zijn, lopen de kinderen dat snel in. Een grotere probleem hebben de kinderen die op de eerste schooldag niet meertalig zijn en minder Nederlands kunnen spreken. Ze moeten de lessen snappen en hun woordenschat uitbreiden (vergroten). Daaronder lijden hun school prestaties. Als de ouders zelf minder Nederlands spreken is het belangrijk, de kinderen in contact komen laaten met de Nederlandse taal bivoorbeeld door voorschollse educatie.


#71

Ik kijk straks je tekst wel even na. Kan toch niet slapen…


#72
  1. ´Ankommen´ betekent inderdaan ´aankomen´, maar waarschijnlijk bedoel je dat zij aan het begin van het schooljaar een achterstand hebben. Kijk maar eens hoe je dat mooi in je tekst kan verwerken.

  2. Of: Meer problemen hebben de kinderen…

  3. Beter: Zij moeten immers de lesstof kunnen begrijpen


#73

Ohh Kitty, diese Zeit :see_no_evil:, dass ist wirklich schlimm.


#74

Hartelijk bedankt voor je nachtwerk Kitty! :blush: :writing_hand:

onderwijsmensen’ had ik in het artikel gelezen.Dus gelijk 'onderwijzers.
Nu heb ik “aankomen” met een achterstand veranderd:

  1. Onderwijzers (leraren) zullen opmerken dat kinderen van migranten hun schooltijd in het nieuwe vaderland vaak beginnen met een achterstand in het Nederlands.

#75

Een paar kleine dingetjes nog…

Het vaderland is het land waar iemand is geboren. Een tweede vaderland bestaat ook: dat is het land waar je je net zo thuisvoelt als je echte vaderland. Nieuw vaderland ken ik echter alleen als titel van een boek: Nieuw vaderland voor de muzen. En dat is het mooie van taal: ondanks dat ´nieuw vaderland´ volgens mij niet echt gebruikt wordt, is mij precies duidelijk wat je ermee wil zeggen. Ik laat het daarom staan. :grinning:


#76

Ongeacht van mijn oefeningstekst spreek je in het Duits bijvoorbeeld ook van “Wahlheimat”: Land, Ort, in dem sich jemand niedergelassen hat und sich zu Hause fühlt, ohne dort geboren oder aufgewachsen zu sein. Seit drei Jahren sind die Niederlande die Wahlheimat meiner Freundin und sie ist dort erfolgreich als Galeristin.