Een kleine + getal


#1

Ik lees / hoor soms de uitdrukking : " een kleine…" waarachter een getal wordt geschreven.

Bijv. Een kleine twee jaar geleden
Maar het wordt ook gebruikt met grote getallen : Ik heb een kleine 200 ha land

Is er een Duits pendant voor?
Is het een bewust understatement ?

Ik ben benieuwd :slight_smile:


#2

Ich würde das in dem Zusammenhang mit „knapp“ übersetzen. „Vor knapp zwei Jahren“ etc.


#3

Es bedeutet “etwas weniger” (knapp, fast, beinahe). Das genaue Gegenteil ist das Wörtchen “ruim”. Es bedeutet nämlich etwas mehr. “Ruim een uur” bedeutet eine “gute Stunde” (etwas mehr als eine Stunde).


#4

Bedankt @Oliver en @Nicolas :slight_smile:


#5

Graag gedaan :slightly_smiling_face: