Diskussionsforum Niederländisch für Deutsche – Deutsch für Niederländer

Bommelwoorden maken


#62

Wachstube

die Wach-stube (kamer voor bewakers :policeman::policewoman:)
die Wachs-tube (buis met wax)


#63

heerlijk

heer-lijk :coffin: :end: :level_slider::bearded_person:t2:

heerlijk :sun_with_face: :ice_cream: :tada: :desert_island: :+1:


#64

Er zijn al zoveel bommelwoorden, iemand zou er een boekje van kunnen maken. :+1::+1::+1:


#65

lijstrand

lij-strand :dash: :beach_umbrella: :triangular_flag_on_post:

lijst-rand :scroll: :stop_button:


#66

zeefruit

zeef-ruit :wastebasket::large_orange_diamond:

zee-fruit :ocean::ocean: :green_apple::strawberry: :lemon: :grapes:

zeefruit :shell: :octopus: :shell:


#67

vrouwelijk

vrouwe-lijk :raising_hand_woman: :dizzy_face:
vrouwelijk :dancer: :woman:

mannelijk
manne-lijk :raising_hand_man: :dizzy_face:
mannelijk :man_dancing: :man:


#68

Beinhaltung

Be-inhaltung :arrow_right: :beer: :arrow_left:

Bein-haltung :man_playing_handball::leg::running_man:


#69

Carnaval-shit = :men_wrestling: :women_wrestling: :poop:

vervelende gebeurtenissen rondom carnaval

Carnavals-hit :microphone: :notes: :notes::notes:

steeds terugkerend melodie rondom carnaval


#70

Een nieuw dier: :smiley:

wolv-ezel = :wolf: helaas geen ezel gevonden :frowning:

kruising tussen wolf en ezel

wol-vezel

:de: Wollfaser


#71

Misschien overdreven :nerd_face::face_with_monocle: :man_student:
Maar het is een vrouwenlijk :scream:

Hangen :weight_lifting_man:
Han gen :man_technologist: :wavy_dash:chinezen


#73

Receptoren :currency_exchange: :boom: :eight_pointed_black_star: :wavy_dash: :wavy_dash: :brain:

ontvangers in onze cellen

Recept-oren :ear::ear: :scroll: :ear::ear:

oren hebben naar een bepaald recept :yum:


#74

lustrum

lus-trum :partying_face: :five: :trophy: :tada: :sparkler:

lust-rum :yum::tropical_drink::tumbler_glass::tropical_drink::tumbler_glass::crazy_face: :nauseated_face: :face_vomiting:


#75

Banaan-vraag :banana::banana::banana: :question:

Wat vind je van deze banaan?

Ban-aanvraag :man_with_turban::woman_with_turban: :ledger: :question: :haircut_woman:

Niet zo leuk…


#76

Reserve-ringen :ring: O :ring: o :ring: O :ring: o :ring:

Ringen in reserve hebben is altijd goed.

Reserveringen :page_facing_up: :house: :slight_smile:

Heb je nog een plekje voor mij? :slight_smile:


#77

Douch-egel :hedgehog: :bath: <-

Ik moet dit woord altijd twee keer lezen. :see_no_evil::joy:

Douche-gel: :bath: <- :droplet:


#78

kartongeluk

kart-ongeluk :fire: :boom: :scream: :racing_car: :dash: :checkered_flag:

karton-geluk :star_struck: :tada: :gift: :four_leaf_clover: :package: :pig2::sparkles: :package:


#79

Insect-engel :angel: (:spider:) :house_with_garden: :spider:

de reddende engel die je spin naar buiten brengt

Insecten-gel :honeybee::+1: <- Ow! :cry: :droplet: -> :+1: :smiley: Goed!

goedje dat aangenaam koelt na een insectenbeet

Im Deutschen geht das übrigens auch: Insekt-engel und Insekten-gel


#80

lamplicht

lam-plicht :man_farmer::eye::eye: :arrow_right: :wolf: :ram::sheep::ram::sheep::ram::sheep::ram::sheep::ram::sheep::dog2: :arrow_left: :eyes: :woman_farmer:

lamp-licht :boom::bulb: :camera_flash::flashlight: :sun_with_face:


#81

Asperger-oom-soep :man_scientist: :tea::spoon:

soup die gemaakt is door je oom of “Hans” Asperger

Asperge-room-soep :tea::spoon:

(Spargelcremesuppe)

Oké, ik heb de smiley met de groene thee genomen, maar met een beetje fantasie zou het ook aspergeroomsoep kunnen zijn. :slight_smile:


#82

Beklemmingen

Bek-lemmingen: :eagle: (Ik bedoel alleen de snavel) :mouse2::rat: (helaas heb ik geen lemming gevonden, dus …)